LET OP !! Vanaf 03-06-2024 is het betaald parkeren in de Wijk. Houdt hier rekening mee als u op een afspraak komt, dit is geheel op eigen verantwoordelijkheid. 

 

LSP (toegang tot uw medische gegevens)

Nieuws

Met ingang van 5 april 2022 vervalt de regiobegrenzing van het Landelijk Schakelpunt. Daarmee ontstaat landelijke uitwisseling van gegevens. Als zorgaanbieder kunt u voor de behandeling van patiënten belangrijke gezondheidsgegevens raadplegen bij de reguliere zorgverleners van die patiënten. Ook buiten de eigen regio en bij incidentele consulten. Deze uitgesproken wens van veel zorgverleners werd overgenomen door de Algemene Vergadering van VZVZ, bestaande uit koepels van zorgverleners en patiënten.

Onze praktijk is aangesloten op het LSP 

De huisarts en de apotheker houden elk een dossier over hun patiënten bij. Zij kunnen bepaalde informatie daaruit delen met andere zorgverleners. Dat gebeurt via het Landelijk Schakelpunt. Het grootste deel van de apotheken, huisartsenpraktijken en huisartsenposten in Nederland is daarop aangesloten. 

Wij zijn ook aangesloten op het LSP en vragen uw toestemming om uw medische gegevens te mogen delen. Dit is fijn voor onze collega's op de huisartsenpost. Zij kunnen u beter behandelen als ze uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik weten.

U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming

Ook mag u ons bellen en het mondeling aan ons doorgeven.

 

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost

Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.

Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

 

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

 

Persoonlijke keuze vastleggen

Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

·         U vertelt uw keuze aan onze huisartsenpraktijk of

·         U geeft onze huisartsenpraktijk een ingevuld toestemmingsformulier of

·         U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming

 

Meer informatie

U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.

Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.

Contact
  • 010-480 72 50
  • 010-480 72 50
    Toets 1

    Spoed tijdens avond/nacht/weekend: 010-290 98 88